Medlemsbladet “Dreggen” utgis normalt med 4 nummer pr. år og legges ut på foreningens hjemmeside. Det sendes ut en felles epost til medlemmene med link direkte til siste utgave. 

Det lages noen få eksemplarer som ligger i båthuset. Kontakt sekretæren hvis du ikke har fått epost om at ny utgave av Dreggen er kommet ut, men husk også å kontrollere om du er registrert med rett epostadresse. 

Alle er velkommen til å skrive i medlemsbladet. Send manuskriptet og bilder til redaktør for "Dreggen" som brev eller via e-post, se "Kontakt". Fristene for levering av stoff er Ca: 01. Mars, 01. Juni og 01. September og 01. Desember. Vær ute i god tid med dine beskjeder til medlemmene, slik at de kommer med i bladet. 

Bladet tar i mot annonser relatert til båtutstyr. Kontakt redaktøren om det er ønske om annonseplass.

Her kan "Dreggen" leses som pdf-fil (merk: av hensyn til personvernet er vaktlister fjernet fra nettutgaven for Desember. Sideoversikt og antall sider kan derfor avvike noe på denne webutgaven.):

 

pdfNr 1 / 2018 - Februar
pdfNr 3 / 2017 - September 
pdfNr 2 / 2017 - Mai
pdfNr 1 / 2017 - Mars

 

pdf

Har du ikke Adobe Reader?
Last ned her!Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 1
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 103109

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.