Hei!

Informasjon fra Malvik Båtforening i forhold til opplagsplassen.

Vi får flere medlemmer i båtforeningen, noe som er kjempe hyggelig, men det gir også flere utfordringer i forhold til opplagsplass. Det har over tid blitt nokså fullt på opplagsplassen og ikke alle medlemmer som ønsker det får plass for sin båt. Etter brann i båt for en tid tilbake har vi også økt fokus på brannsikkerhet i anlegget, dette også på opplagsplass. Vi vil prøve å organisere opplagsplass slik at også brannsikkerhet her har oppmerksomhet.

Det det i praksis betyr for enkelte er at langvarige oppussingsprosjekter må gjøres ferdige eventuelt tas ut av anlegget. De som har leid ekstra opplagsplass for båter som ikke er i bruk må ta disse ut av anlegget og de som ikke har brukt båten sin på mange år bør vurdere hvilken bruk av båt de ser for seg i nær fremtid. Vi ønsker i sterk grad at båtene og utstyr i anlegget vår er i bruk og at anlegget ikke er en plass for langtidslagring av båter og utstyr.

Vi minner videre om at opplagsvogner, hengere og opplagsutstyr på opplagsplassen skal merkes med navn og telefonnummer til eier. Dette både for at vi skal kunne kontakte rette personer hvis noe skulle skje eller hvis vogner/hengere eller utstyr må flyttes. Som tidligere kommunisert ut til medlemmer og som skilting på opplagsplass tilsier – umerkede vogner, hengere og utstyr vil bli fjernet. Ta kontakt med styret på mail hvis dere trenger hjelp med merking.

Vi planlegger for at vi ved båtoppsett til høsten skal kunne ha en bedre organisering av opplagsplass, kunne tilby opplag til flere av våre medlemmer og samtidig kunne ivareta brannsikkerhet på en forsvarlig måte. Vi tar derfor sikte på at vi i slutten av august kan ha en ryddig opplagsplass for så begynne å se på hvordan organisere denne best mulig. Til dette trenger vi hjelp fra medlemmene i å etterkomme overnevnte tiltak.


 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 103109

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.