Vedtektene inneholder bestemmelser om hvem som kan bli medlem, samt rettigheter og plikter ved det å være medlem. Det er forutsatt at alle medlemmer kjenner til dette, og at eventuelle nye medlemmer gjør seg kjent med innholdet. 


"Som innskuddsmedlem kan opptas følgende personer ved ledig båtplasser i følgende prioriterte rekkefølge: A. en hver som bor i Malvik kommune; B. en hver som kan dokumentere fast tilholdssted i kommunen. Som fast tilholdssted regnes i denne forbindelse hytte/landsted i kommunen; C. en hver som bor i kommune tilgrensende til Malvik kommune. Vedkommende må kunne nås over postadresse og telefon." 

Medlemskontingent pr år for innskuddsmedlemmer er kr 1000. 
 

For å søke om medlemskap og båtplass ber vi deg ta kontakt med ansvarlig for båtplassene i Havnekomiteen, se Kontakt.

Litt mer om pliktene: 

Pålagte dugnader

Alle båteiere er pålagt å møte til 1 dugnad i året i henhold til vedtektene. Dugnadene starter etter påske og avsluttes i midten av september og er lagt til mandager mellom kl 17.30 og 21.00. Liste over dugnadskvelder finner du under Om MBF - vedtekter og bestemmelser. 

Dugnadene ledes av medlemmene i dugnadskomiteen, de fører oppmøteliste og har etter sesongslutt myndighet til å ilegge gebyr for manglende oppmøte. 

For noen av komiteene er oppmøtet pliktig og regnes med på dugnadslista som dugnadskomiteen fører.  

Andre dugnader

Det foregår også av og til ekstra dugnader i forbindelse med spesielle oppgaver til andre tider, lørdager eller andre uke dager. Disse kunngjøres via oppslag og hjemmeside. Dette er frivillige oppmøter, og det blir ofte våre pensjonister som gjør en kjempeinnsats på denne måten. 

Båthallen som vi hadde helt frem til september 2015 er både revet (1999) og seinere gjenoppført på denne måten.  

Ukesvakt

Vaktordninga er den beste garanti for å unngå hærverk, tyverier og havarier på båter og fellesanlegg, og er derfor viktig. Fra 15. april 2012 dekkes nattevakt i havna av Securitas. Alle medlemmer med båtplass (dvs innskuddsmedlemmer) deltar i ordninga med rullerende ukesvakt i vinterhalvåret. Vaktlista er intern for medlemmer og sendes ut på epost medio Desember. I tillegg er vaktlista oppslått i vaktbua. 

Dersom du ikke kan utføre ei pålagt vakt, er det anledning til å bytte med et annet medlem. 

Ukesvakt fordeles slik at det går 4-6 år mellom hver gang.  

Medlemmer uten båtplass

Medlemmer uten båtplass blir ikke oppført som vakt eller kaffevert og er ikke pålagt å møte på dugnad. Men de har selvsagt mulighet til å være med både på dugnader og vakter og har den fordelen at de selv kan velge dato. Kontakt sekretæren (se Kontakt) dersom du vil ha vakt eller annen oppgave uten å være oppført. Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 822 199

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.