Her er en beskrivelse av de tjenester som er tilgjengelige, som dieselsalg, gjestebrygge, slipp, opplag og søndagskafe.

Dieselsalg

Det kan fylles diesel mandager 16:30 - 18:30. Fredager 16:30 - 18:30

Utenom dette må avtale gjøres med noen i Slipp og dieselkomiteen, dette medfører ekstra tillkallings gebyr.
Dieselprisen varierer ganske mye, men vi er erfaringsmessig konkurransedyktig mot andre fyllesteder i Trondheimsfjorden.

Vinterligge for gjestebåter i havna

Det er muligheter for vinterligge for gjestebåter i havna. Henvendelser om dette gjøres til havnesjefen (se"Kontakt"), som vurderer mulighetene i hvert enkelt tilfelle.

Vinteropplag for båter i båthallen

Båthallen ble dessverre revet ifbm opprydding kreosot, høsten 2015, og vi kan ikke lenger tilby vinteropplag innendørs, se "Kontakt", om du trenger mer info ang.vinterlagring av båt.

Vinteropplag på opplagsplassen

Medlemmer med båtplass har fortrinnsrett til opplag på opplagplassen. Andre må spørre om eventuell ledig plass hos opplagkomiteens leder, se "Kontakt", som også oppgir gjeldende takster.

Avfall

Havna er gjenstand for offentlig kontroll av miljøbelastning/forurensning Vi har nylig anskaffet en egen miljøkontainer. I første omgang kan olje, oljefilter og batterier settes inn der. Tiltaket blir utvidet senere. Vær obs på malingsrester som er et miljøprobem spesssielt bunnstoff som skrapes av. Intil videre skal dette samles og leveres til godkjent miljøstasjon av båteieren, dvs. Skjenstad mottak. Bruk duk under båten ved skraping! Avfallscontaineren i båthavna kan bare brukes til vanlig restavfall, ikke fiskeslo, matavfall eller olje og malings rester osv. Les mer om avfallhåndtering under ...om MBF - vedtekter og bestemmelser - avfallshåndtering, se også HMS dokumenter.

Slipp

Slippen er tilgjengelig både for medlemmer og ikke-medlemmer, kapasitet ca. 36 fot/ 8,5 tonn. Tidspunkt for oppsett og utsett er begrenset av tidevannet, og båter med stort dypgående tas opp bare i tida omkring spring høyvann. 


Booking av slippen: https://www.havneweb.no/malvik-bf/?mod=utleie

Etter pålegg fra myndighetene skal det benyttes oppsamlings duk ved bunnskraping av skrog. Malingsrester skal samles og leveres på miljøstasjon. 

Priser:

• Medlemmer - kr 1000 for inntil 3 døgn som inkluderer oppsett og utsett, vann og strøm. Leie utover 3 døgn: kr 200pr dag. 
• Ikke-medlemmer - kr 2500 for 3 døgn som inkluderer oppsett og utsett, vann og strøm. Leie utover 3 døgn: kr 200pr døgn. 

Høytrykkspyler er tilgjengelig.

Utsettingsrampe

Innskuddsmedlemmer kan benytte utsettingsrampa fritt. Pris for ikke-medlemmerer kr 50 som betales med Vipps til nr 822 199.

Utsett eller opptak av båt med hjullaster

Det er flere sjåfører for hjullaster i foreninga. Avtale om kjøring kan skje via lederne for hhv opplagkomité eller båthallkomite, se "Kontakt". Priser:
• kr 1000 på annonsert dag for oppsett, og samme pris for utsett, samme pris på dagtid hvis maskinkjører er tilstede.

NB! Unngå å bruke rampa på lavvann.. Du kan risikere å ødelegge propell og ror, fordi grunnen flater ut nedenfor rampa.

 

Internett i havna

Det er gratis tilgang til internett i havneområdet for båtforeningens medlemmer.

Internettet er åpent og du finner det under "malvikbaat_gjestenett".

 

Utlån av redningsvester

Gildefondet bevilget i 2005 støtte til Malvik Båtforening sin satsing på sjøvettopplæring for barn og har gitt et klassesett med redningsvester som lånes ut. 

Ut- og innlevering skjer ved oppmøte på båthavna mandager mellom kl 17.30 og 21.00. Spør dugnadsleder eller materialforvalter om å få hente vestene på lager og kvittere ut med navn. Gratis utlån til private og skoler. 

Vestene er av type "Soft Lemon" fra Regatta. De er fluoriserende gul og har reflekser, snøring oppe og nede, regulerbart klikkbelte, gripesnor og fløyte. Størrelse 5/15 kg har "beverhale", mens de øvrige størrelsene er utstyrt med skrittsnor. 

 

produktbilde soft lemon

Størrelse (kg) Antall
15-30 5
30-50 20
50-70 10
70-90 (voksen) 5


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 822 199

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.