Seilingsinformasjon

Farvannet langs Malvik-landet er stort sett reint, hold klar av Saksviskskjæret (jernstake). Rota lykt ved innseiling til Hommelvik har sektormerker. Muruvik har overrettlanterner. Ved Malvik er ei fartssmil merket med overrettsmerker. Rundt Sandskjæret er det svært grunt.

 

Ankring og havner

Ankringsplasser i Saksvik-bukta, Malvik-bukta, Hommelvik og Muruvik. Malvik båtforening har den eneste gjestebrygge for småbåter i kommunen. Private brygger ved Sjølyst og Storsand camping. Ved Storsand er ei privat kai som disponeres av NCC. I Hommelvik ligger Djupvasskaia AS, ingen adgang for småbåter. I Muruvik ligger kaieanlegget til Meråker Smelteverk samt Norske Shell. Hold klar av skipstrafikk til disse havnene.

 

Naturområder og opparbeidete badeplasser

Vikhammerløkka friluftsområde på Vikhammer har opparbeidet badeplass med parkering og toalett. Midtsand friluftsområde (tidligere militærleir) har fin badestrand og gode sol forhold, båter må ankre på østsida. Storsand camping har badeplass. Stasjonsfjæra friluftsområde i Hommelvik er badeplass med sandstrand, tilrettelagt for rullestolbrukere med sol plass, parkering og toalett. Vernesone ved utløpet av Homla er merket med gul markeringsbøye. Langs nedre del av Homla er det anlagt gangveg og tilrettlagt fiskeplasser for rullestolbrukere. På Nygården nord for småbåthavna er det friområde uten spesiell tilrettelegging. Flatholmen friluftsområde i Muruvik er ett turområde med rik flora, badeplass med parkering og toalett. På varme sommerdager vil det være badende flere steder langs land enn de nevnte, så hold godt klar av land.

 

Fiske

Det er fritt fiske i henhold til gjeldende lovverk, men det foregår fiskeoppsyn spesielt med tanke på at Homla og Stjørdalselva er lakseførende vassdrag. Det kan forekomme garn eller not langs hele strekningen nær land. Den grunne ryggen fra Midtsandneset over til Skatval er generelt en bra fiskeplass, ellers er det lokale fiskeplasser for både saltvannsfisk, laksefisk og krabbe langs hele strekningen. Godt sildefiske flere steder, spesielt på høsten. Grunner lenger ute i fjorden (Storgrunnen) og Tautra-ryggen vest for Tautra er regnet for gode fiskeplasser.

 

Seiling, padling og robåt

Seilergruppa tilbyr plass ombord på seilasene fra båthavna om sommeren onsdager kl 18. Bare møt opp og forhør deg med de som skal ut. Malvik Idrettslag ønsker velkommen til å prøve padling med kajakk på Stavsjøen. Møt opp på Stavsjøen eller kontakt idrettslaget. Storsand Camping leier ut båt til sine gjester.

 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 822 199

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.