"Foreningen eier og forvalter alle båtplasser og leier ut disse til medlemmer som har betalt innskudd til foreningen. Det er årsmøtet som legger rammene for utvikling av havna." (utdrag fra vedtektene). 

Havna er delt i to; "Hovedbrygga" (den største) med pirene A - F og "Molobrygga" ute på moloen. Det gjelder forskjellige begrensninger i båtstørrelser for disse. Med båtlengde menes lengde målt som beskrevet i "Vedtekter og bestemmelser". Følgende begrensinger gjelder (1 fot = 30,48 cm):


Hovedbrygga
• Båtens lengde skal ikke overstige 32 fot (9,75 meter) og maksimal vekt 8,5 tonn (med fulle tanker og evt. ballast)
• Unntak for bestemte plasser langs Pir A: båtens lengde skal ikke overstige 40 fot (12.20 meter). 

Molobrygga
• Båtens lengde skal ikke overstige 36 fot (10,97 meter) og maksimal bredde 4,0 meter

Ønsker du båtplass og/eller medlemskap?

Vedtektene krever at alle som skal ha båtplass må være medlem av foreninga, med de rettigheter og forpliktelser det medfører, se "Medlemskap". Båtplassene forvaltes av foreningen. Framleie er ikke tillatt. For priser og gebyrer knyttet til båtplass, se nedenfor. Husk å sette deg inn i begrensninger som gjelder for båtstørrelser (se om "Båtplass" ovenfor) og hvordan lengde på båt skal beregnes (se under "Vedtekter og bestemmelser". 

Tilkopling til landstrøm

"Retningslinjer for tilknytning til båthavnens strømforsyning" skal være vedlagt kontrakten for leie av båtplass. Du kan også lese den her. Vær klar over at el-søylene på brygga er og skal være låst med nøkkel som kan kjøpes for kr 100 hos leder båthallkomiteen, se "Kontakt

Innbyggerne i Malvik har 1. prioritet til båtplass. De som tilfredsstiller vedtektenes krav om bosted og ønsker båtplass kontakter ansvarlig for båtplasser, se "Kontakt".

Det er vanligvis venteliste for tildeling av båtplass. Tildeling av båtplass skjer etter vedtektene bestemt på årsmøte, se mer under "om MBF - vedtekter". Ventetiden er erfaringsmessing relativt kort for ønske om smal plass (2,5 m), mens det vanligvis er lengere ventetid for å få oppfylt ønske om bredere plasser.

Priser og gebyrer vedrørende båtplasser

For full oversikt over båtforeningens priser og gebyrer, se prisliste.
 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 822 199

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.