Tildekking av forurenset havbunn i Hommelvikbukta

I løpet av august vil det starte opp med massefylling i Hommelvikbukta, arbeidet vil pågå utover høsten.
Vi vet ikke helt når arbeidet vil være ferdig da fremdriften vil avhenge av værforholdene.

I de tidligere planene for dette arbeidet forventet vi ikke noen større innvirkninger for oss i båtforeningen.
Nå er imidlertid planene endret noe, det skal fylles masser inn under bølgedemper og inn mot F brygga.
Det vil trolig medføre at vi må flytte båter fra F-brygga i den perioden arbeidet foregår inn mot anlegget vårt. Vi vil komme tilbake til dette.

Firmaet som utfører arbeidet, er Boston AS. Noe av det utstyret de bruker ligger nå borte på dypvannskaia på motsatt side av vårt anlegg.
Mer informasjon om Boston As og hvordan arbeidet utføres kan finnes på deres hjemmeside: https://boston-as.no/

 

Arbeidet med tildekking av havbunnen i Hommelvikbukta vil føre til restriksjoner i forhold til ferdsel med båt i bukta.

Fartøy og utstyr som er i bruk under arbeidet vil være merket, men hold god avstand og hold lav fart. I praksis vil en ikke kunne gå med båt inn og ut Hommelvikbukta på vest siden av fartøy involvert i arbeidet – det vil si at en ikke vil kunne gå med båt mellom dypvannskaia (Metallco) og arbeidsfartøy. Det henvises til sjøveisreglene. Fritidsbåter har alltid vikeplikt for nyttefartøy.

 

Hommelvikbukta 1Hommelvikbukta 3 Hentet fra Boston AS sin hjemmesideHommelvikbukta 2

 

 


 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 822 199

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.