Borefartøy


Utbyggingsprosjektet Hommelvik sjøside vil utføre geoteknisk grunnundersøkelser i vår havn.

Disse undersøkelsene vil antagelig komme i konflikt med den daglige aktiviteten vår og vi må vise hensyn til arbeidet som blir utført.
Undersøkelsene utføres for å fremskaffe grunnlag for prosjektering av en undersjøisk fylling som skal ha funksjon som motfylling (motvekt) for å ivareta nødvendig sikkerhet for skred inn mot og ned fra den nordøstre delen av boligutbyggingen Hommelvik sjøside.

Undersøkelsen blir utført med en borebåt, oppstart sannsynligvis i slutten av denne uka.
Arbeidet vil ta ca 5 dager.

Borebåten måtte ligge i noen timer ved hvert punkt. Lengst tid der det er flere markeringer innfor de røde ringene. Se bilde.
Vanligvis posisjoneres båten i arbeidet med kombinasjoner av bunnanker og landliner.

  Borekart


 Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Malvik Båtforening

Foretaksnr 991 756 779

Post og besøksadresse:

Havnevegen 11
7550 Hommelvik

Kontonr:

Bank: SMN 4218.07.50619
Vipps: 103109

Webdesign ©2018 Web Norge. Innhold © Malvik Båtforening.